DISC

C : Conscientious

posted on 17 Oct 2012 02:28 by determineyourdream in DISC
 
C : Conscientious
 

        คนประเภทนี้เป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียด มีเหตุผล มีหลักการ เน้นความชัดเจนถูกต้อง ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มีระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ไม่ชอบเสี่ยง ทำอะไรอย่างระมัดระวัง
 
ลักษณะของคนประเภท Conscientious : 

- มีความชัดเจน
- ชอบความสมบูรณ์แบบ
- มีเหตุผล
- ชอบวิเคราะห์
- กลัวความผิดพลาด
- ยึดมั่นในกฎเกณฑ์
- เงียบ
- ยึดติดกับความเป็นจริง
- เน้นรายละเอียด
- ไม่ชอบเสี่ยง
- สุภาพแบบมีชั้นเชิง

สิ่งที่คนสไตล์ C ชอบ : คนสไตล์ C ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อถือและพิสูจน์ได้ เขาเป็นคนที่ชอบข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว ชอบข้อมูลเอกสารแนบเยอะ ๆ รับรองว่าเขาจะอ่านทุกหน้าทุกบรรทัด ผิดตรงไหนจะหาที่ผิดมาให้ดูจนได้ เขาจึงเป็นคนที่มีมาตรฐานในการทำงานสูง หรือที่เรียกกันว่าเป็นพวกต้องการความครบถ้วนสมบูรณ์สูงมาก (perfectionism) หากเขาพบว่ามีใครที่ให้ข้อมูลที่ไม่จริงหรือไม่ถูกต้องแล้วล่ะก็ เขาจะจำไว้นานเลย

สิ่งที่คนสไตล์ C ไม่ชอบ : ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีข้อมูลรายละเอียดรองรับ เพราะจะทำให้เขาตัดสินใจไม่ถูก เนื่องจากเป็น สไตล์ที่รับฟังหรือค้นหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน (หรือพยานวัตถุ) มากกว่าพยานบุคคล ดังนั้นเขาจะอึดอัดใจหากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ในขณะเดียวกันหากมีใครวิจารณ์ตัวเขาหรือผลงานของเขาว่าไม่ดีควรปรับปรุงแล้วล่ะก็ เขาจะหงุดหงิดมากขึ้น อีกประการหนึ่งคือเขาไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบที่จะต้องเป็นจุดเด่นในที่สาธารณะ

คำแนะนำ : คุณควรแสดงออกและพูดให้มากขึ้น พูดถึงรายละเอียด ข้อเท็จจริงและตัวเลขให้น้อยลง พูดถึงเรื่องบุคคลและอารมณ์ให้มาก เน้นที่การกระตุ้นจูงใจให้มากขึ้น ระมัดระวังไม่แสดงความเย็นชา ไม่สุภาพ และห่างเหินจนเกินไป

อาชีพที่เหมาะสม : นักบัญชี นักธุรกิจ ผู้บริหาร เลขานุการ นักกฎหมาย นิติกร ผู้พิพากษา นักสืบ แพทย์ ทันตแพทย์ งานเกี่ยวกับการแพทย์ โปรแกรมเมอร์ ครู ผู้พิพากษา นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์