แบบทดสอบ DISC

posted on 17 Oct 2012 01:30 by determineyourdream in DISC
 
 
DISC

 
        DISC พัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดของ คาร์ล กุสตาฟ จุง” (Carl Gustav Jung) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมเป็นคนแรกๆ นักจิตวิทยาสังคมชาวฟินแลนด์ชื่อ ดร. วิลเลียม มาร์สตัน เริ่มเขียนเกี่ยวกับ DISC ในปี 1924 โดยได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น รูปแบบตามวิธีการคิด ได้แก่ D (Dominant) I (Influential) S (Steady) และ C (Conscientious) การจัดกลุ่มแบบนี้ ใช้เพียงพารามิเตอร์สองมิติคือ ใช้การคิดหรือใช้ความรู้สึกเป็นแกนตั้ง และใช้สัญชาตญาณหรือข้อมูลเป็นแกนนอน
 
 
ทดสอบว่าคุณเป็นคนสไตล์ไหนใน DISC คลิกที่นี่
 
 
หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
รบกวนโหวตโพลในเอนทรี่ว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรด้วยนะคะ
ข้อมูลของคุณจะมีประโยชน์ต่อโครงงาน Determine Your Dream
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะ :)
 
 
------------------------------------------------------------
 
 

D : Dominant 

        คนประเภทนี้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำอะไรรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ประนีประนอม กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ตรงไปตรงมา บางทีอาจดูขวานผ่าซากไปบ้าง มีข้อเรียกร้องสูง ดื้อดึง มั่นใจในตัวเอง  
 
 

I : Influential

        คนประเภทนี้เป็นคนช่างพูด ชอบเข้าสังคม ดูเป็นมิตร เปิดเผย จูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย เป็นคนร่าเริง มีอารมณ์อ่อนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อย ไม่ค่อยรักษากฎ ไม่ชอบคนน่าเบื่อและเข้มงวด
 
 

S : Steady 

        คนประเภทนี้เป็นคนใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด จะพูดเมื่อถูกถาม มักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลา ต้องการคำแนะนำจากผู้อื่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 

C : Conscientious

        คนประเภทนี้เป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียด มีเหตุผล มีหลักการ เน้นความชัดเจนถูกต้อง ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มีระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ไม่ชอบเสี่ยง ทำอะไรอย่างระมัดระวัง

 


Comment

Comment:

Tweet

Hello!
viagra without prescription , cialis without prescription , generic viagra , generic cialis online ,

#112 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-01 15:42

Hello!
get viagra , cheap cialis tadalafil , cheap cialis tadalafil , get viagra ,

#111 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-01 14:17

Hello!
get discount viagra online , generic cialis pills voucher , generic cialis pills voucher , get discount viagra online ,

#110 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-01 14:17

Hello!
cialis , buy cialis online , cheap cialis , cialis online , buy cialis ,

#108 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-29 23:52

Hello!
buy viagra in great britain , cialis generic tadalafil , buy viagra in great britain , cialis generic tadalafil ,

#106 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-28 16:45

Hello!
cheap viagra pills , cheap cialis pills , generic viagra , generic cialis ,

#104 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-27 11:59

Hello!
viagra pills , cialis pills , purchase viagra , purchase cialis ,

#105 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-27 11:59

Hello!
viagra pills , cialis pills , purchase viagra , purchase cialis ,

#102 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-27 05:29

Hello!
cheap viagra pills , cheap cialis pills , generic viagra , generic cialis ,

#103 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-27 05:29

Hello!
viagra equivalent , buying cialis online , viagra equivalent , buying cialis online ,

#98 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-25 17:09

Hello!
cheap viagra online , cheap cialis online , generic viagra , generic cialis ,

#96 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-24 08:14

Hello!
generic cialis paypal , side effects of viagra , side effects of viagra , generic cialis paypal ,

#94 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-22 13:31

Hello!
fast delivery viagra , fast delivery cialis , viagra fast delivery , cialis fast delivery ,

#93 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-21 09:39

Hello!
cialis , viagra , viagra , cialis ,

#92 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-21 04:54

Hello!
cialis online , cialis online , buy cialis online , buy viagra online , cheap cialis ,

#91 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-20 11:04

Hello!
viagra , cialis online pharmacy , viagra without prescription , cialis withoout prescription ,

#90 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-19 08:52

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,

#89 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-19 07:40

Hello!
viagra , buy viagra online , buy generic cialis , cheap viagra pills , buy generic viagra online ,

#88 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-18 14:18

Hello!
europe online sale viagra , buy 1 cialis , europe online sale viagra , buy 1 cialis ,

#87 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-18 11:53

Hello!
cialis generic rx , female herbal viagra , cialis generic rx , female herbal viagra , cialis generic rx ,

#83 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-17 15:16

Hello!
non prescription viagra , non prescription cialis , lowest price viagra , lowest price cialis , lowest price viagra ,

#80 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-14 14:15

Hello!
viagra online , viagra , cheap viagra , cialis online , viagra without prescription ,

#79 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-13 16:57

Hello!
cialis australia , viagra australia , non prescription cialis , non prescription viagra , non prescription cialis ,

#78 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-13 11:44

Hello!
herbal viagra , cialis discount india , herbal viagra , cialis discount india , herbal viagra ,

#77 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-13 01:17

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis , viagra ,

#76 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-12 11:52

#75 By (27.55.1.67|27.55.1.67) on 2014-06-11 20:48

#74 By (27.55.1.67|27.55.1.67) on 2014-06-11 20:43

Hello!
cheapest cialis india , viagra suppliers in the uk , cheapest cialis india , viagra suppliers in the uk , cheapest cialis india ,

#72 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-10 11:50

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis , viagra ,

#70 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-07 20:44

Hello!
cialis fast delivery , buy cialis , cialis buy , viagra buy , cheap cialis ,

#69 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-07 18:30

Hello!
cheap viagra , prescription cialis , cheap viagra , prescription cialis , cheap viagra ,

#67 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-05 23:05

Hello!
cialis , cialis , viagra , viagra , cialis ,

#66 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-05 20:22

Hello!
buying cialis online , buying cialis online , free viagra , free viagra , buying cialis online ,

#65 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-05 06:10

Hello!
viagra , cialis , cheap viagra , cheap cialis ,

#64 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-03 09:38

Hello!
viagra sale , buy by cialis money order , buy by cialis money order , viagra sale ,

#63 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-03 00:25