D : Dominant

posted on 17 Oct 2012 01:42 by determineyourdream in DISC
 

D : Dominant
 

        คนประเภทนี้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำอะไรรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ประนีประนอม กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ตรงไปตรงมา บางทีอาจดูขวานผ่าซากไปบ้าง มีข้อเรียกร้องสูง ดื้อดึง มั่นใจในตัวเอง       

ลักษณะของคนประเภท Dominant : 

- แข็งกร้าว
- ชอบแข็งขัน
- ชอบเรียกร้อง
- รีบร้อน
- ชอบขัดจังหวะ
- ชอบความท้าทาย
- ริเริ่ม แต่ไม่ทำให้จบ
- ไม่ประนีประนอม
- ต้องการควบคุมสิ่งต่างๆ
- ใช้อำนาจเกินขอบเขต
- เบื่อง่าย
- ไม่ค่อยรับฟังใคร 

สิ่งที่คนสไตล์ D ชอบ : การทำงานอย่างอิสระ เมื่อมอบหมายงานให้แล้ว ต้องให้อำนาจตัดสินใจเขาไปด้วย เพราะเขาเป็นคนที่มุ่งผลลัพธ์ (Result Oriented) สูง ชอบงานที่ท้าทายความก้าวหน้าในหน้าที่/ตำแหน่ง ชอบเสี่ยง กล้าตัดสินใจ เขาชอบงานหรือกิจกรรมที่จะต้องการคนเข้าไปลุยแก้ปัญหาหรือจัดการให้เสร็จในภารกิจเฉพาะที่ต้องการให้เห็นผลเร็ว หรือมีการแข่งขันสูง และมีเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน

สิ่งที่คนสไตล์ D ไม่ชอบ : การที่ถูกควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด เพราะเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจ การตัดสินใจที่ชักช้า (เพราะเขาเป็นคนใจร้อน) การมีขั้นตอนที่มากหรือมีงานจุกจิกหยุมหยิม หรือการมอบหมายงานให้ไปแล้ว แต่ไม่ให้อำนาจตัดสินใจ จะทำให้เขาอึดอัด ตลอดจนการเข้าไปแทรกแซงสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจสั่งการ จะทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดและอึดอัดมากขึ้น

คำแนะนำ : สิ่งที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นคือ คุณจะต้องเน้นที่อารมณ์และความรู้สึกให้มากขึ้น เพราะโดยปกติคุณจะให้ความสำคัญกับงาน หรือผลลัพธ์มากกว่าเรื่องอารมณ์และความรู้สึก นอกจากนี้ คุณยังควรที่จะพูดให้น้อยลงแล้วฟังให้มากขึ้น ระมัดระวังที่จะไม่เป็นผู้นำในการสนทนา พร้อมเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแบบสั้นๆ ระวังในเรื่องของการแสดงความดื้อรั้น ไม่สุภาพ และคุณต้องมีความอดทนมากกว่านี้

อาชีพที่เหมาะสม : นักธุรกิจ นักการตลาด นายธนาคาร ผู้บริหาร นายหน้าซื้อขาย ผู้จัดการ นักการเมือง ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ พิธีกร โฆษก นักกีฬา นักหนังสือพิมพ์ ผู้นำทหาร


 

Comment

Comment:

Tweet

ไม่เหมือนทั้งหมด เหมือนเป็นบางอย่าง 
เปลี่ยนไปตาม อายุและ ประสบการณ์

#16 By nimnuan (110.49.207.42|110.49.207.42) on 2015-07-27 14:30

20150725 jundatn pas cher