แบบทดสอบ MBTI

posted on 25 Nov 2011 18:01 by determineyourdream in MBTI
 

 

แบบวัดตามตัวบ่งชี้ ของมายเฮอร์ บริกส์  

(The Myers – Briggs Type Indicator : MBTI)

          
            เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่พัฒนาขึ้นโดย Katharine C.Briggs และ Briggs Myers จากแนวคิดของ Carl Jung เกี่ยวกับการจัดประเภทของบุคลิกภาพ (Jung’s personality typology)
            คาร์ล จุง ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์จำนวนมาก พบว่า พฤติกรรมมิได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนใดคนหนึ่งแต่หลาย ๆ คนสามารถมีแบบ (patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้าย ๆ กันได้ โดยเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบระเบียบ (Orderly) ที่มีความถาวรคงเส้นคงวา แบบของพฤติกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกันก็คือแบบที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ (preferences) ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก
           คาร์ล จุง ได้ใช้อักษร(ตัวแปร)ทั้ง8 คือ E I P S T F N J มาจัดเป็นชุด ชุดละ4ตัวอักษร ทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ
 
 
----------------------------------------------
 
แบบทดสอบ
 
เพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบ ทางโครงงานจึงขอแบ่งแบบทดสอบออกเป็น 4 แบบทดสอบ
เพื่อหาตัวอักษรที่เหมาะกับตัวคุณทั้งหมด 4 ตัว หรือ 1 ชุดนั้นเอง
 
อักษรตัวที่ 1   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 2   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 3   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 4   ทดสอบที่นี่
 

 
เมื่อได้ตัวอักษร4ตัวแล้ว ให้นำมาเรียงกันตามลำดับของตัวอักษร
และดูผลการทดสอบได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
 
ISTJ          ISTP          ISFJ          ISFP
   INFJ          INFP          INTJ         INTP   
ESTJ         ESTP         ESFJ        ESFP
ENFJ         ENFP         ENTJ        ENTP
 
 
 
หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
รบกวนโหวตโพลในเอนทรี่ว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรด้วยนะคะ
ข้อมูลของคุณจะมีประโยชน์ต่อโครงงาน Determine Your Dream
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะ :)
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#106 By (171.100.226.133|171.100.226.133) on 2014-12-16 05:33

#105 By (27.55.6.80|27.55.6.80) on 2014-12-16 00:50

#104 By (171.96.244.168|171.96.244.168) on 2014-12-16 00:27

double wink

#103 By (182.53.250.61|182.53.250.61) on 2014-12-15 22:23

surprised smile

#102 By (125.25.117.219|125.25.117.219) on 2014-12-15 22:03

#101 By (125.25.117.219|125.25.117.219) on 2014-12-15 22:02

#100 By (49.230.141.146|49.230.141.146) on 2014-12-15 21:40

ตรงมากๆเลยคะ พอทำแล้วเห็นทางสว่างชอบคะๆbig smile

#99 By (27.55.172.205|27.55.172.205) on 2014-12-15 21:29

#98 By (223.207.248.74|223.207.248.74) on 2014-12-15 16:35

#97 By (125.26.5.146|125.26.5.146) on 2014-12-15 16:07

#96 By (1.47.37.149|1.47.37.149) on 2014-12-15 15:34

#94 By (49.230.140.183|49.230.140.183) on 2014-12-15 13:04

#94 By (49.230.140.183|49.230.140.183) on 2014-12-15 13:04

big smile

#93 By (171.6.207.215|171.6.207.215) on 2014-12-15 12:52

confused smile 😊😊😊😊

#92 By (27.55.168.201|27.55.168.201) on 2014-12-15 11:08

ไม่ตรงผมอยากเป็นทหาร

#91 By P.Pelo (110.77.148.167|10.10.1.181, 110.77.148.167) on 2014-12-15 09:53

#90 By (171.4.248.126|171.4.248.126) on 2014-12-15 01:54

ชอบตรงอาชีพที่เหมาะ ... มีอาชีพที่ต้องการด้วยbig smile

#89 By (49.230.249.242|49.230.249.242) on 2014-12-14 23:45

ชอบตรงอาชีพที่เหมาะ ... มีอาชีพที่ต้องการด้วยbig smile

#88 By (49.230.249.242|49.230.249.242) on 2014-12-14 23:44

#87 By (171.97.6.76|171.97.6.76) on 2014-12-14 23:19

ตรงค่ะ

#86 By (182.52.217.219|182.52.217.219) on 2014-12-14 23:06

INTP

#85 By (1.46.160.222|1.46.160.222) on 2014-12-14 21:48

Efjs

#84 By (49.230.161.159|49.230.161.159) on 2014-12-14 21:45

INTP

#83 By (1.46.160.222|1.46.160.222) on 2014-12-14 21:45

#82 By (49.230.161.159|49.230.161.159) on 2014-12-14 21:40

#81 By (171.96.241.16|171.96.241.16) on 2014-12-14 21:20

big smile ดีค่ะ

#80 By (27.55.84.161|27.55.84.161) on 2014-12-14 21:14

big smile

#79 By (27.55.84.161|27.55.84.161) on 2014-12-14 21:13

#78 By (27.55.156.209|27.55.156.209) on 2014-12-14 21:06

#77 By (49.230.144.88|49.230.144.88) on 2014-12-14 20:54

#76 By (1.47.225.187|1.47.225.187) on 2014-12-14 20:42

ตรงมากกกกก ใช่เลย
Estp

#75 By (171.7.93.3|171.7.93.3) on 2014-12-14 20:19

ตรงมากกกกก ใช่เลย
Estp

#74 By (171.7.93.3|171.7.93.3) on 2014-12-14 20:19

wink

#73 By (49.230.105.64|49.230.105.64) on 2014-12-14 20:10

#72 By (49.230.93.57|49.230.93.57) on 2014-12-14 20:08

#71 By (27.55.72.128|27.55.72.128) on 2014-12-14 19:13

ขอบคุณค่าาbig smile

#70 By (171.5.53.192|171.5.53.192) on 2014-12-14 18:48

เราได้ ISNP อ่ะ ไม่มีในแบบ = = ช็อกแปป

#69 By (171.4.249.86|171.4.249.86) on 2014-12-14 18:46

#68 By (171.100.76.242|171.100.76.242) on 2014-12-14 18:41

#67 By (122.155.34.82|122.155.34.82) on 2014-12-14 18:26

#66 By (171.96.177.110|171.96.177.110) on 2014-12-14 18:26

#65 By (49.230.80.150|49.230.80.150) on 2014-12-14 18:22

#64 By (110.171.224.130|110.171.224.130) on 2014-12-14 18:20

#63 By (49.230.68.214|49.230.68.214) on 2014-12-14 17:32

#62 By (49.230.181.103|49.230.181.103) on 2014-12-14 17:30

#61 By (49.230.68.214|49.230.68.214) on 2014-12-14 17:28

#60 By (49.230.109.100|49.230.109.100) on 2014-12-14 17:04

#59 By (171.97.63.118|171.97.63.118) on 2014-12-14 16:53

double wink ตรงดีค่ะสนุกกับแบบทดสอบค่ะ

#58 By (49.237.130.221|49.237.130.221) on 2014-12-14 16:35

#57 By (223.205.38.215|223.205.38.215) on 2014-12-14 16:31