แบบทดสอบ MBTI

posted on 25 Nov 2011 18:01 by determineyourdream in MBTI
 

 

แบบวัดตามตัวบ่งชี้ ของมายเฮอร์ บริกส์  

(The Myers – Briggs Type Indicator : MBTI)

          
            เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่พัฒนาขึ้นโดย Katharine C.Briggs และ Briggs Myers จากแนวคิดของ Carl Jung เกี่ยวกับการจัดประเภทของบุคลิกภาพ (Jung’s personality typology)
            คาร์ล จุง ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์จำนวนมาก พบว่า พฤติกรรมมิได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนใดคนหนึ่งแต่หลาย ๆ คนสามารถมีแบบ (patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้าย ๆ กันได้ โดยเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบระเบียบ (Orderly) ที่มีความถาวรคงเส้นคงวา แบบของพฤติกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกันก็คือแบบที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ (preferences) ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก
           คาร์ล จุง ได้ใช้อักษร(ตัวแปร)ทั้ง8 คือ E I P S T F N J มาจัดเป็นชุด ชุดละ4ตัวอักษร ทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ
 
 
----------------------------------------------
 
แบบทดสอบ
 
เพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบ ทางโครงงานจึงขอแบ่งแบบทดสอบออกเป็น 4 แบบทดสอบ
เพื่อหาตัวอักษรที่เหมาะกับตัวคุณทั้งหมด 4 ตัว หรือ 1 ชุดนั้นเอง
 
อักษรตัวที่ 1   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 2   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 3   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 4   ทดสอบที่นี่
 

 
เมื่อได้ตัวอักษร4ตัวแล้ว ให้นำมาเรียงกันตามลำดับของตัวอักษร
และดูผลการทดสอบได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
 
ISTJ          ISTP          ISFJ          ISFP
   INFJ          INFP          INTJ         INTP   
ESTJ         ESTP         ESFJ        ESFP
ENFJ         ENFP         ENTJ        ENTP
 
 
 
หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
รบกวนโหวตโพลในเอนทรี่ว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรด้วยนะคะ
ข้อมูลของคุณจะมีประโยชน์ต่อโครงงาน Determine Your Dream
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะ :)
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#156 By (49.230.85.196|49.230.85.196) on 2015-03-30 15:17

#155 By (125.24.150.206|125.24.150.206) on 2015-03-22 01:36

#154 By (125.24.150.206|125.24.150.206) on 2015-03-22 01:36

#153 By (125.24.150.206|125.24.150.206) on 2015-03-22 01:36

#152 By (49.230.239.173|49.230.239.173) on 2015-03-19 15:45

#151 By (122.155.34.23|122.155.34.23) on 2015-02-28 21:32

surprised smile

#150 By (49.230.77.3|49.230.77.3) on 2015-02-24 08:11

#148 By (1.47.138.112|1.47.138.112) on 2015-02-11 21:56

#149 By (1.47.138.112|1.47.138.112) on 2015-02-11 21:56

#147 By (1.46.69.164|1.46.69.164) on 2015-01-31 13:39

#146 By (1.46.69.164|1.46.69.164) on 2015-01-31 13:37

ตรง99%คะ ชอบอ่ะ พุดเรย มีประโยชน์มาก เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นbig smile

#145 By (118.172.181.155|118.172.181.155) on 2015-01-14 00:21

ตรง99%คะ ชอบอ่ะ พุดเรย มีประโยชน์มาก เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นbig smile

#144 By (118.172.181.155|118.172.181.155) on 2015-01-14 00:21

#143 By (171.7.131.79|171.7.131.79) on 2015-01-11 11:19

#141 By (49.229.223.142|49.229.223.142) on 2015-01-09 18:27

#142 By (49.229.223.142|49.229.223.142) on 2015-01-09 18:27

#140 By (27.55.200.163|27.55.200.163) on 2014-12-31 19:51

#139 By (49.230.127.26|49.230.127.26) on 2014-12-30 08:18

#138 By (49.230.131.221|49.230.131.221) on 2014-12-26 20:08

#137 By (1.47.170.124|1.47.170.124) on 2014-12-23 15:58

#136 By (1.47.133.32|1.47.133.32) on 2014-12-23 14:29

#135 By (49.230.110.205|49.230.110.205) on 2014-12-22 15:44

big smile

#134 By (1.47.36.39|1.47.36.39) on 2014-12-19 18:39

เราได้ ENFP อ่ะ หมายความว่าอะไรหรอ

#133 By (202.28.12.199|202.28.12.199) on 2014-12-19 14:55

เราได้ ENFP อ่ะ หมายความว่าอะไรหรอ

#132 By (202.28.12.199|202.28.12.199) on 2014-12-19 14:55

#131 By (171.96.215.242|171.96.215.242) on 2014-12-19 10:59

#130 By (49.230.112.226|49.230.112.226) on 2014-12-19 08:11

#129 By (1.47.106.228|1.47.106.228) on 2014-12-18 22:45

#128 By (49.230.220.1|49.230.220.1) on 2014-12-18 16:19

INFJ

#127 By (1.47.33.111|1.47.33.111) on 2014-12-18 16:11

#126 By (171.97.244.46|171.97.244.46) on 2014-12-18 13:27

#125 By (49.230.173.232|49.230.173.232) on 2014-12-17 22:03

#124 By (49.230.150.215|49.230.150.215) on 2014-12-17 20:01

#123 By (49.230.150.215|49.230.150.215) on 2014-12-17 19:58

#122 By (49.230.185.177|49.230.185.177) on 2014-12-17 19:38

#121 By (124.122.177.207|124.122.177.207) on 2014-12-17 16:21

#120 By (124.122.177.207|124.122.177.207) on 2014-12-17 16:16

#119 By (182.52.33.109|182.52.33.109) on 2014-12-17 13:41

#118 By (1.47.9.126|1.47.9.126) on 2014-12-17 08:26

ESTJ

#117 By (49.230.186.154|49.230.186.154) on 2014-12-17 07:17

#116 By (64.233.173.170|182.52.55.19, 64.233.173.170) on 2014-12-16 21:13

big smile big smile big smile big smile big smile

#115 By (1.20.186.90|1.20.186.90) on 2014-12-16 20:52

double wink

#114 By (27.55.198.136|27.55.198.136) on 2014-12-16 20:25

#113 By (180.183.122.107|180.183.122.107) on 2014-12-16 12:42

#112 By (108.240.135.26|108.240.135.26) on 2014-12-16 11:22

#111 By (182.93.216.178|182.93.216.178) on 2014-12-16 09:35

#110 By (61.7.186.11|61.7.186.11) on 2014-12-16 07:45

#109 By (171.96.1.119|171.96.1.119) on 2014-12-16 07:22

#108 By (27.145.20.248|27.145.20.248) on 2014-12-16 06:43

#107 By (171.100.226.133|171.100.226.133) on 2014-12-16 05:34