Type 1 : The Perfectionist

posted on 09 Nov 2011 18:31 by determineyourdream in Enneagram
 

 
Type 1 : The Perfectionist

ตัวตนของฉัน : คนสมบูรณ์แบบ
- ฉันต้องการดำเนินชีวิตในแบบที่ถูกต้อง
- ฉันต้องการปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว
- ฉันชอบให้ทุกอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ
- ฉันมีอุดมคติที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น
- ฉันเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอ
- ฉันมักกังวลอยู่เสมอ

ข้อดี : มีจริยธรรม มีอุดมคติ ไว้ใจได้ มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีมโนธรรม ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีความเป็นปรนัยไม่ใช้ความรู้สึก

ข้อเสีย : ชอบตัดสินคนอื่น ไม่ยืดหยุ่น ชอบควบคุมคนอื่น ขี้กังวล ชอบโต้เถียง มักเหน็บแนม ไม่ประนีประนอม ดื้อ เอาจริงเอาจังเกินไป ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น

งานที่เหมาะสมกับคนลักษณ์หนึ่ง ต้องเป็นงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจน  เห็นหนทางเจริญก้าวหน้า สามารถที่จะเลือกคนร่วมได้ยิ่งดี  ทั้งยังมีความสามารถในการจัดการรายละเอียด แก้ไขความผิดพลาด จึงเหมาะกับงานที่มีรายละเอียดและขั้นตอน สามารถจัดการหรือใช้รายละเอียดเหล่านั้นให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ได้

อาชีพที่เหมาะสม : นักวิเคราะห์แผนงาน นักบัญชี เลขานุการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย นิติกร อัยการ วิศวกร นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คนดังที่เข้าข่ายลักษณ์นี้ : Al Gore, Bill Moyers, Colin Powell, Donald Rumsfeld, George Harrison, Hillary Clinton, Margaret Thatcher, Martha Stewart, Martin Luther, Nelson Mandela, Samuel Johnson
 
 
หากยังไม่ได้ทำแบบทดสอบลักษณ์ คลิกที่นี่
 
 

 


Comment

Comment:

Tweet