แบบทดสอบEnneagram

posted on 09 Nov 2011 18:15 by determineyourdream in Enneagram
 
Enneagram
 
        เอ็นเนียแกรมหรือนพลักษณ์ คือ บูรณาการของภูมิปัญญาโบราณ ใช้ในการศึกษาบุคลิกลักษณะของบุคคล โดยแบ่งคนออกเป็น 9 ประเภท ทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การพัฒนาตนเอง เข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ และช่วยพัฒนาทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ปัจจุบันนิยมใช้เอ็นเนียแกรมในทางจิตวิทยา และเป็นซอฟต์สกิลในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
 
ทดสอบลักษณ์ คลิกที่นี่ 

 
หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
รบกวนโหวตโพลในเอนทรี่ว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรด้วยนะคะ
ข้อมูลของคุณจะมีประโยชน์ต่อโครงงาน Determine Your Dream
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะ :)


----------------------------------------
 
 
Type 1 : The Perfectionist
 
คนลักษณ์ 1 เป็นคนมีความคิดรอบคอบ การทำกิจกรรมทุกอย่างต้องเป็นแบบแผน คนลักษณ์หนึ่งมักเชื่อว่าความถูกต้องมีเพียงหนึ่งเดียว เขาจะเรียนรู้และจดจำความผิดพลาดที่เคยถูกตำหนิติเตียนได้ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความผิดนั้น ทั้งไม่ต้องการให้ใครเห็นความผิดของตนด้วย คนลักษณ์นี้จะละเลยความสุขตนเองด้วยคิดว่าการทำงานหนักเพื่ออนาคตต้องมาก่อนความสนุกสนาน กิจกรรมทุกอย่างที่เขาเกี่ยวข้องต้องให้เขาเป็นผู้นำ หรือต้องได้วางแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบก่อนถึงจะวางใจทำงานนั้นได้ ชอบควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ ทำให้คนอื่นมองว่า เป็นผู้ที่ไม่เคยไว้ใจใคร แต่ก็มั่นใจได้ว่าคนลักษณ์หนึ่งจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีวินัยในตนเองอย่างสูง คนลักษณ์นี้เหมาะกับอาชีพที่มีแบบแผน การวิเคราะห์ หาคำตอบต่างๆ จึงมักเห็นว่าคนลักษณ์นี้ทำงานเกี่ยวกับบัญชี วิทยาศาสตร์ และระบบเครื่องมือทางวิศวกรรม หรืองานทางด้านกฎหมาย  
 
 
Type 2 : The Giver
 
คนลักษณ์ 2 เป็นบุคคลที่ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับนิสัยของผู้อื่นได้ เหมือนเป็นการเอาใจผู้อื่น บางครั้งจึงไม่มีใครรู้จักนิสัยที่แท้จริงของคนลักษณ์สอง แต่ทั้งนี้ก็เพราะคนลักษณ์สองพร้อมที่จะเป็นมิตรให้กับทุกคนนั่นเอง และทุกคนที่ใกล้ชิดคนลักษณ์นี้ก็จะได้รับความปรารถนาดีจากคนลักษณ์นี้อย่างสม่ำเสมออีกด้วย คนลักษณ์นี้ไม่มีวันลืมวันสำคัญของคนใกล้ชิด การงานของคนลักษณ์นี้มักจะประสบความสำเร็จ สืบเนื่องมาจากอุปนิสัยที่เอื้ออาทรต่อผู้คนรอบข้าง ผู้คนมักจะยินดีให้ความร่วมมือเมื่อคนลักษณ์สองเมื่อต้องการ บางครั้งคนลักษณ์สองเองก็อาจถูกหลอกได้ง่าย เพราะชอบที่จะช่วยเหลือไปทั่วจนบางครั้งนำตัวเองเข้าไปยุ่งกับกิจที่ไม่เหมาะสมเข้าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ส่วนใหญ่จะชอบทำงานเกี่ยวกับการดูแลเพื่อนร่วมโลก เป็นนักสังคม ครู พยาบาล แต่ก็มีที่เป็นงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงต่างๆ ด้วย  
 
 
Type 3 : The Performer
 
คนลักษณ์ 3 เป็นผู้ที่พยายามสร้างความสำเร็จเพื่อให้ได้รับรางวัล ชอบการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ คนลักษณ์สามมักเป็นคนที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะสามารถคล้อยตามกับสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของสังคมที่ตนอยู่ สามารถปรับตัวเพื่อแสดงให้คนรอบข้างเห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จของตน เป็นคนที่ให้ความสำคัญต่อเพศตรงข้าม ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักตอบแทน ภาพของคนลักษณ์ 3 คือ นักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ และต้องดูดีทุกอิริยาบถ คนลักษณ์นี้จะพยายามทำงานทำงานเพื่อความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นคนลักษณ์นี้เป็นคนแนวหน้าในสังคม มักได้เป็นผู้นำในงานด้านบริหารและการจัดการต่างๆ งานการตลาด รวมถึงงานการเมือง   
 
 
Type 4 : The Tragic Romantic
 
คนลักษณ์ 4 เป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ศิลปิน เต็มไปด้วยอารมณ์ที่อ่อนไหวและแสดงออกอย่างชัดเจน แต่ก็มีความกล้าอย่างบ้าบิ่นอยู่ด้วย เพราะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการกว้างไกล เป็นคนละเอียดอ่อนต่อสิ่งรอบตัว พร้อมที่จะทุ่มเทช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ เมื่อได้ตามที่ตั้งใจแล้ว เขาก็จะไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ ต่อไป คนลักษณ์นี้เป็นคนที่เสาะแสวงหาสิ่งที่ตัวเขาขาดหายไป ไม่ชอบสิ่งใดที่ธรรมดาและพร้อมที่จะสละทุกสิ่งที่กำลังทำอยู่เพื่อมุ่งกับสิ่งใหม่ได้เสมอ คนลักษณ์สี่มักจะโกรธมากหากถูกพรากจากความรัก และหากเศร้าเสียใจอย่างหนักอาจถึงขั้นไม่สามารถหันเหไปทำงานอื่นใดได้ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความเศร้าโศกของตนเป็นงานศิลป์ที่ชอบ แต่งกลอน แต่งเพลง ไม่อยู่เฉยแต่จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบ คนลักษณ์นี้มักชอบงานที่เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ เขียนเพลง เขียนบทกวีได้ จึงไม่แปลกที่คนลักษณ์นี้จะเป็นนักแต่งหนังสือ หรือนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ         
 
 
Type 5 : The Observer
 
คนลักษณ์ 5 คือ นักสังเกตความเป็นไปของโลก โดยยืนมองอยู่ห่างๆ เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง รักความเป็นอิสระ มีความสุขได้เพียงได้ใช้เวลาอยู่กับเรื่องที่ตนชอบ มีความระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ให้ตกเป็นเป้าสายตา คนลักษณ์ห้าต้องมั่นใจว่าได้เฝ้าดูอย่างรอบคอบและวางแผนแล้ว เพื่อเวลาที่ต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมใดสักอย่างแล้วมั่นใจจะว่าไม่มีสิ่งผิดพลาด พยายามควบคุมตนเอง เก็บอารมณ์เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาหรือคนจะมองว่าไม่ดี และจะปลดปล่อยอารมณ์ที่รู้สึกเมื่ออยู่คนเดียว คนลักษณ์ห้าอาจจะรู้สึกว่าการต้องทำความรู้จักคนอื่นก่อนเป็นเรื่องยาก ถ้าต้องไปร่วมทำกิจกรรมกับคนอื่นหรือทำสิ่งใดๆก็ตาม คนลักษณ์ห้าต้องการข้อมูลมาศึกษาตัดสินใจ ต้องมีการวางแผนการต่างๆล่วงหน้าทุกครั้ง มีนิสัยประเภทปลอดภัยไว้ก่อน คนลักษณ์นี้จะทำงานประเภทวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวทฤษฎีต่างๆ วิเคราะห์ได้ดี หรืองานประเภทที่ทำได้คนเดียว  
 
 
Type 6 : The Questioner
 
คนลักษณ์ 6 เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง ขี้สงสัย ชอบคิดมากกว่าชอบทำ มักมองว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจะทำความลำบากใจให้ ดูขี้กลัว กลัวนู่นกลัวนี่ไปหมด และหวาดระแวงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้น จึงต้องคิดวางแผนก่อนเริ่มต้น คนลักษณ์นี้ควรใช้ความรู้สึกให้มากขึ้น ไม่ควรใช้แต่ความคิดและหวาดระแวงไปก่อน คนลักษณ์หกเป็นผู้ร่วมงานที่ดี ไม่ชอบเป็นผู้นำทีม ไม่ชอบผู้ที่ใช้อำนาจหรือเจ้านายที่คุกคาม เข้าใจและเห็นใจคนที่ถูกเอาเปรียบ เป็นคนระมัดระวังตัว จึงมักตั้งคำถามต่อตัวเองเสมอ เป็นคนช่างสงสัยไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง และยังละเอียดรอบคอบพร้อมตรวจตราเพื่อหาคำตอบแก่เรื่องที่สงสัย เป็นพวกกลัวผิดพลาดเพราะมองว่าการเผชิญสิ่งใหม่ทำให้ลำบากได้ จึงสงสัยไปทุกสิ่งและคิดวางแผนไว้ก่อน คนลักษณ์นี้มักจะมองหาอาชีพที่ปลอดภัยต่ออนาคต  
 
 
Type 7 : The Epicure
 
คนลักษณ์ 7 เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ มองโลกในด้านบวก แม้จะมีคนว่าคนตำหนิ แต่คนลักษณ์เจ็ดก็ยังมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีดีๆ สิ่งสร้างสรรค์ให้กับสังคม คนลักษณ์เจ็ดจะไม่แสดงความวิตกกังวลขึ้นมา แต่จะใช้เสน่ห์ความร่าเริงเข้าหาผู้อื่น และใช้ป้องกันตัวขั้นแรกด้วย จะยิ้มสู้ต่อเหตุการณ์วิกฤติ เห็นเป็นเรื่องท้าทาย เป็นคนเปลี่ยนง่าย ยามใดที่ประสบผลสำเร็จในสิ่งหนึ่งๆแล้ว เขาจะชื่นชมสักพักแล้วจะหันไปสนใจสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาท้าทายความสามารถต่อไป เรียกว่า ชีวิตต้องการความตื่นเต้นเร้าใจเสมอ มีชีวิตเพื่อต้องการสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่โดยวางแผนและวาดฝันไปสู่อนาคตด้วยจินตนาการอันสวยงาม งานของคนลักษณ์นี้มักจะท้าทายความสามารถได้ตลอด ไม่จำเจ ประกอบกับมักมีอัธยาศัยดี จึงมักชอบทำงานที่ได้ท่องเที่ยวไปที่ต่างๆ ได้ อาทิ นักบิน ช่างถ่ายภาพ แต่ก็มีที่ชอบทำงานสังคม อย่างนักสังคมสงเคราะห์ที่ชอบลงพื้นที่พบปะผู้คน   
 
 
Type 8 : The Protector
 
คนลักษณ์ 8 เป็นคนตรง ไม่ค่อยหวั่นไหวหรือกลัวที่จะต้องขัดแย้งกับใคร คนลักษณ์นี้จะไม่ทนกับความอยุติธรรมทั้งมวล แม้ว่าจะไม่ได้เกิดแก่ตัวเองก็ตาม มีความภูมิใจในความเป็นธรรมของตนและพร้อมปกป้องผู้อ่อนแอ เป็นคนแข็งนอกอ่อนใน พร้อมรับฟังเหตุผลที่ถูกต้อง แต่ก็ตัดสินใจเร็วอย่างตรงไปตรงมาถ้าเห็นว่าถูกต้อง จนมักถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าว ไม่อ่อนโอนตามเหตุการณ์ ทนไม่ได้เมื่อเห็นคนอ่อนแอไม่สู้คน และก็มักจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นถึงยอมถูกเอาเปรียบได้ แต่คนลักษณ์แปดนี้ก็ต้องระวังว่าจะถูกหลอกใช้ ให้ออกหน้าต่อกรกับทุกสิ่ง จนสุดท้ายก็ต้องเป็นคนแรกที่รับผิดชอบทุกอย่างเช่นกัน คนลักษณ์นี้มักชอบอาชีพที่จะได้คิดและเรียกร้องความถูกต้อง พร้อมที่จะเผชิญหน้าเพื่อความจริง อย่าง ทนาย ทหาร ครูฝ่ายปกครอง  
 
 
Type 9 : The Peacemaker
 
คนลักษณ์ 9 เป็นคนให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่น รักสันติ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่ค่อยขัดแย้งกับใคร มุ่งที่จะประสานไมตรีกับทุกๆคนเพื่อความสงบสุข มักเป็นคนที่เข้าใจความต้องการของผู้อื่นมากกว่าตนเอง ไม่ชอบการเสี่ยงภัยใดๆ ไม่ชอบความขัดแย้ง แต่ก็เป็นคนดื้อเงียบ ชอบการทำงานที่เป็นระบบขั้นตอน ถ้ามีสิ่งของที่จะต้องแบ่งกัน คนลักษณ์เก้าจะจัดการให้ทุกคนได้สิ่งของนั้นอย่างเท่าเทียมกัน คนลักษณ์นี้ไม่ชอบให้ผู้อื่นมาก้าวก่ายชีวิตส่วนตัว และมักเป็นคนที่คิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน จนใจไม่อยู่กับเรื่องที่กำลังทำ คนลักษณ์นี้เป็นผู้ฟังที่ดี ชอบงานที่มีระบบขั้นตอน เหมาะกับงานที่ปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆ                 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet